Disclaimer

Sorel S.R.L. Website Disclaimer

S.C. Sorel S.R.L., este o companie infiintata in Romania, cu urmatoarele date fiscale: J32/1015/1991, CUI RO797234.

Sorel S.R.L. nu livrează servicii în nume propriu sau în alt mod. Sorel S.R.L. nu face parte dintr-un parteneriat global.

Sorel S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere provocată de nicio acțiune întreprinsă sau omisiune, pe baza conținutului de pe acest site sau a oricăror alte documente și legături externe furnizate. Sfaturi profesionale ar trebui obținute înainte de a acționa sau de a nu acționa asupra conținutului acestui site web.

Toate drepturile de proprietate intelectuală care există pe acest site web sunt și vor rămâne deținute de (sau licențiate) de către Sorel S.R.L..